10 Sholat Yang Ditolak

10 Sholat Yang Ditolak

10 Sholat Yang Ditolak - Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud : "Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai caha...
Mayat Bangun Dari Kubur

Mayat Bangun Dari Kubur

Mayat Bangun Dari Kubur - Jika Nauf boleh menghidupkan kuda milik Birdlaun milik Raja Faris atas izin Allah s.w.t., maka Nabi Isa boleh men...
Kamar Kamar Di Surga

Kamar Kamar Di Surga

Kamar Kamar Di Surga - Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahawa di dalam syurga itu terbagi dalam kamar-kamar.Dindingnya tembus pandang d...
Kisah Seekor Ulat

Kisah Seekor Ulat

Kisah Seekor Ulat - Dalam sebuah kitab Imam Al-Ghazali menceritakan pada suatu ketika tatkala Nabi Daud a.s. sedang duduk dalam suraunya s...
Arak Puncak Kejahatan

Arak Puncak Kejahatan

Arak Puncak Kejahatan - Dosa manakah, minum-minuman yang memabukkan, berzina atau membunuh. Itulah teka-teki sebagai inti khutbah Khalifah ...
Batu Batu Yang Aneh

Batu Batu Yang Aneh

Batu Batu Yang Aneh - Dalam sebuah hadis menceritakan, pada zaman dahulu ada seorang lelaki wukuf di Arafah. Dia berhenti di lapangan luas...
Hikmah tinggalkan bohong

Hikmah tinggalkan bohong

Hikmah tinggalkan bohong - Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang telah data...
Enam persimpangan

Enam persimpangan

Enam persimpangan - Abu Bakar r.a. berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu, jiwa di sebelah kananmu, nafsu di sebelah kirimu, ...
Nafsu yang degil

Nafsu yang degil

Nafsu yang degil - Dalam sebuah kitab karangan Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Alkhaubawiyi, seorang ulama yang hidup dalam abad ke ...
Tujuh Macam Pahala

Tujuh Macam Pahala

Tujuh Macam Pahala - Dari Anas r.a. berkata bahwa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas matinya. 1. Barang ...
Kisah Neraka Jahannam

Kisah Neraka Jahannam

Kisah Neraka Jahannam - Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah hitam gelap, tidak ada cahaya dan tidak...
Kisah Bumi Dan Langit

Kisah Bumi Dan Langit

Kisah Bumi Dan Langit - Adapun terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj adalah karena bumi merasa bangga dengan langit. Berkata dia kepada lan...
Berkat membaca Basmallah

Berkat membaca Basmallah

Berkat membaca Basmallah - Ada seorang perempuan tua yang taat beragama, tetapi suaminya seorang yang fasik dan tidak mau mengerjakan kewa...
Anjing Anjing Neraka

Anjing Anjing Neraka

Anjing Anjing Neraka - Sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apabila di dalam amal perbuatanmu itu ada kekurangan...
Kisah Lima Perkara Aneh

Kisah Lima Perkara Aneh

Kisah Lima Perkara Aneh - Abu Laits as-Samarqandi adalah seorang ahli fiqih yang mashyur. Suatu ketika dia pernah berkata, ayahku mencerit...
Back To Top