Nabi Idris As Dan Pedoman Hidup

Nabi Idris As Dan Pedoman Hidup - Nabi Idris As adalah keturunan keenam Nabi Adam, putera dari Yazid bin Mihla'iel bin Qoinan bin Anusy bin Syith bin Adam As dan dia adalah keturunan pertama yang dikaruniakan kenabian setelah Adam dan Syith.

Nabi Idris As, mengikut sementara riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikut agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. 

Beliau hidup sampai berusia 82 tahun dan Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah :
  • Kesabaran yang disertai iman kepada Allah memebawa kemenangan.
  • Orang yang bahagia adalah orang yang merendah diri dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya.
  • Bila kamu memohon sesuatu daripada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula puasa dan sembahyangmu.
  • Janganlah bersumpah dengan keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa.
  • Bertaatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah.
  • Janganlah meng-iri pada orang yang mujur nasibnya karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya.
  • Barangsiapa melampaui kesederhanaan, tidak suatupun yang akan memuaskannya.
  • Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehi, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehinya itu.
Back To Top