Taubat Si Penabur Fitnah

Taubat Si Penabur Fitnah - Saad bin Abi Waqash telah berusaha memerintah dengan bijak, adil dan baik. Walaupun demikian ada saja di kalangan manusia yang tidak suka kepadanya dan menabur fitnah dan mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra.

Untuk mengetahui dari perkara yang sebenarnya, Khalifah telah mengirim seorang utusan ke Kufah. Orang ini pergi dari satu masjid ke masjid lainnya untuk menanyakan perihal Saad kepada rakyat Kufah. Semua orang yang ditanya, tidak ada yang mengatakan sesuatu tentang Saad kecuali baik.

Pada akhirnya utusan Khalifah sampai ke sebuah masjid yang di situ terdapat seorang lelaki yang dikenali sebagai Abu Saadah. Lelaki ini mengatakan bahawa Saad bin Abi Waqash tidak membagi secara adil, tidak ikut ke medan pertempuran dan tidak adil dalam memutuskan sesuatu perkara.

Saat Saad bin Abi Waqash mendengar tentang fitnah yang ditaburkan oleh lelaki itu, dia berdoa kepada Allah SWT. “Ya Allah, jika sekiranya orang itu berkata dengan bohong, maka panjangkanlah usianya, panjangkan kefakirannya dan timpakan beberapa fitnah kepadanya.”

Ibnu Umair yang menceritakan kisah ini berkata: “Aku melihat lelaki itu dalam keadaan yang sangat tua sehingga bulu alisnya sampai menutup matanya kerana ketuaan. Hidupnya dalam keadaan fakir.”

Saat dikatakan kepadanya: “Bagaimanakah keadaanmu?”

Dia menjawab: “Aku telah menjadi orang yang terlalu tua dan menderita. Aku telah terkena doa Saad bin Abi Waqash, oleh karena itu, aku bertaubat kepada Allah, untuk tidak mengulangi lagi perbuatanku yang suka memfitnah itu.
Back To Top