Keistemewaan Nabi dan Rasul

Keistemewaan Nabi dan Rasul - Suatu hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi ialah bahwa beliau-beliau itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, yaitu:

Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi, maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah.

Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya, mereka hanyamengharapkan pahala dari Allah.

Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepada-Nya.

Keempat : Sederhana dalam mengajak, tidak memberatkan atau menyukarkan.

Kelima : Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi.

Keenam : Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitik beratkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib.Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia.
Back To Top