Pengertian Nabi dan Rasul

Pengertian Nabi dan Rasul - Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri.Sedangkan Rasul adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda hingga kelak nanti tiba hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada rukun Iman,dan Rukun Iman yang kedua yaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkanmereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkanberjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani ada 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran.

Beliau adalah :


 1. Nabi Adam As
 2. Nabi Idris As
 3. Nabi Nuh As
 4. Nabi Hud As
 5. Nabi Shaleh As
 6. Nabi Ibrahim As
 7. Nabi Luth As
 8. Nabi Ismail As
 9. Nabi Ishaq As
 10. Nabi Ya'akub As
 11. Nabi Yusuf As
 12. Nabi Ayub As
 13. Nabi Syu'aib As
 14. Nabi Musa As
 15. Nabi Harun As
 16. Nabi Zulkifli As
 17. Nabi Daud As
 18. Nabi Sulaiman As
 19. Nabi Ilyas As
 20. Nabi Ilyasa As
 21. Nabi Yunus As
 22. Nabi Zakaria As
 23. Nabi Yahya As
 24. Nabi Isa As
 25. Nabi Muhammad SAW


Sebenarnya masih banyak lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah:

“Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka
kepadamu.”
(An- Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyai derajat yang berbeda antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah:

“Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.”
(Al- Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan derajat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah:

“Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi- Nabi dari Tuhanya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.”

Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul Azmi” yang artinya adalah Rasul yang paling banyak menghadapi cobaan yang berat dalam berjuang,pengorbanan serta kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah : Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musaa.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.
Back To Top